Monday, 17 August 2015 14:42

COMUNICAT DE PRESĂ: Ordonanță cu dedicație?!

Cele mai importante ONGuri furnizoare de servicii sociale solicită Ministrului Muncii retragerea actualului proiect de Ordonanță de Guvern care permite operatorilor economici de tip profit accesul la fondurile publice, inclusiv la fondurile structurale europene, în acest domeniu!

Scrisoare deschisa ONG

În preajma lansării ghidurilor solicitanţilor şi a ofertelor de acces la programele operaţionale aferente fondurilor structurale 2015-2020, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică, în data de 5 august 2015, Ordonanţa Guvernului pentru modificarea art.37 alin.(3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr.515/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Textul ordonanţei poate fi citit aici.

Proiectul de Ordonanță va permite operatorilor economici cu scop lucrativ să furnizeze servicii sociale și să aibă acces la fonduri publice, inclusiv la fonduri structurale europene. 

Fără a organiza o dezbatere care să aducă la aceeaşi masă toţi actorii implicaţi în furnizarea serviciilor sociale, ordonanţa schimbă fundamental modul de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă socială, prin deschiderea pieţei serviciilor sociale către societăţile comerciale.

Nota de Fundamentare ce însoţeşte proiectul prevede în Secţiunea a 6-a, privind consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ, că proiectul nu se referă la organizaţiile neguvernamentale şi că nu este necesară consultarea acestora, deşi procentul furnizorilor neguvernamentali de servicii sociale (asociaţii şi fundaţii) din România reprezintă 49% din totalul furnizorilor acreditaţi. 

Asociațiile și fundațiile oferă servicii unui număr de aprox. 200.000 de beneficiari la nivel național, persoane care aparțin unor categorii de populație aflate în situații severe de sărăcie, de marginalizare sau de excluziune socială. Aceste organizații luptă de peste 15 ani pentru o susținere financiară robustă a sectorului serviciilor sociale și au continuat să ofere servicii de calitate în comunități pe întreaga perioadă de criză economică și austeritate din 2008-2014. 

În condițiile în care sectorul serviciilor sociale este cronic subfinanțat, iar furnizorii existenți abia reușesc să mențină nivelul de finanțare al serviciilor sociale la „cote de alarmă”, accesul firmelor comerciale la fondurile structurale europene este total inoportun si ridică mari semne de întrebare.

Șase federații și coaliții de organizații neguvernamentale importante din România (cu peste 250 de organizații membre) au solicitat printr-o scrisoare transmisă Ministrului Muncii, Rovana Plumb, retragerea imediată a proiectului de ordonanță de urgență menționat anterior. 

“Această măsură este propusă într-un moment în care cadrul de reglementare a serviciilor sociale este nefinalizat şi nu poate gestiona prezenţa unor operatori, în condiţii de siguranţă pentru beneficiari. Rapoartele recente cu privire la asigurarea calităţii în serviciile sociale din teritoriu, noile proceduri de acreditare care simplifică excesiv (şi necontrolat) intrarea pe piaţă a furnizorilor noi de servicii sociale, lipsa unui mecanim robust de monitorizare şi de evaluare a calităţii serviciilor, lipsa de pregătire a inspectorilor sociali în domeniul controlului şi evaluării serviciilor sociale, toate aceste elemente fac ca riscul apariţiei unor prestatori de servicii sociale oportunişti şi neprofesionişti să fie extrem de mare. Intrarea pe piaţa serviciilor sociale a unor noi operatori va atrage după sine costuri crescute semnificativ pentru start-up, ineficiente în acest moment în care fondurile publice trebuie direcţionate cu precădere către extinderea şi creşterea accesului unor categorii mult mai largi de beneficiari, aflate în situaţii de vulnerabilitate extremă, la servicii de suport din comunitate, precum şi către îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente. Considerăm nejustificată punerea în legătură a intrării operatorilor economici de tip profit pe piaţa serviciilor sociale cu ţintă privind absorbţia mai ridicată a fondurilor structurale europene. Mai mult, permiterea unui competitor nou pe piaţa serviciilor sociale, fără experienţă anterioară în domeniu şi cu dificultăţi de conformare la standardele de calitate inerente intrării pe această piaţă, cu o logică orientată exclusiv spre profit, va genera fenomene negative de mare amploare la nivelul personalului, a gestionarilor, a beneficiarilor serviciilor deja existente”, se arată în scrisoare transmisă ministrului Muncii. 

ONGurile furnizoare de servicii sociale solicită, de asemenea, o dezbatere mai amplă asupra acestei schimbări structurale din domeniul serviciilor sociale şi o analiză mai atentă asupra impactului pe care îl are introducerea societăţilor comerciale în rândul furnizorilor de servicii sociale. O asemenea posibilă decizie necesită şi o pregătire corespunzătoare, cu implicarea atât a autorităţilor locale, dar şi a actualilor furnizori de servicii sociale.

Mai mult, adoptarea unei Ordonanţe de Guvern pentru modificarea unei legi organice, Legea Asistenţei Sociale, este neconstituţională, încălcând art. 115 din Constituţia României, iar urgenţa în cazul adoptării unei Ordonanțe a Guvernului nu este justificată. Acest proiect contravine și recomandărilor Comisiei Europene, care a sugerat în repetate rânduri prudență maximă statelor membre cu privire la finanțarea publică a societatilor comerciale, în sectorul serviciilor sociale, acolo unde logica de tip profit nu se articulează cu nevoile de suport ale unor categorii foarte vulnerabile de populație. Deși furnizorii privați de tip profit trebuie să existe pe piață și să ofere servicii acelor persoane care își pot permite să plătească costul lor, finanțarea publică a acestor furnizori din fondurile structurale (cele aferente incluziunii sociale a persoanelor din categoriile cele mai vulnerabile) este total inacceptabilă. 

Bogdan Simion, preşedinte FONPC şi director al Fundaţiei SERA ROMÂNIA

Doina Crangasu, Caritas Romania

Raluca Simbotin, FDSC

Andreia Moraru, Dizabnet

Angela Achitei, Federația ONgurilor pentru Servicii Sociale FONSS 

Last modified on Monday, 17 August 2015 15:53

Informations