Prezentare SERA România

Fundaţia SERA ROMÂNIA este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, privată, înfiinţată în martie 1996, care a acumulat o bogată experienţă în domeniul protecţiei copilului şi al promovării drepturilor copiilor.

Specialiştii Fundaţiei SERA ROMÂNIA au intervenit în toate judeţele ţării, contribuind în mod esenţial la închiderea instituţiilor de tip vechi, care adăposteau în condiţii mizere sute de copii, şi la dezvoltarea de servicii sociale alternative, în care celor mici li s-a dat pentru prima oară şansa de a trăi decent.

Am reuşit să schimbăm în bine viaţa a 6.470 de copii care trăiau în 71 de instituţii de tip vechi pe care le-am desfiinţat. Ei trăiesc astăzi în condiţii mai bune, sunt îngrijiţi şi beneficiază de asistenţă dedicată.

Totodată, SERA ROMÂNIA a dezvoltat servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap, a sprijinit familii vulnerabile, în care riscul de a-şi abandona copiii era major, a acordat ajutor umanitar pentru mii de copii bolnavi, dar şi familiilor din localităţi lovite de inundaţii.

Contribuţiei SERA ROMÂNIA i se datorează şi înfiinţarea primei Bănci de Os din România, în cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu, căruia Fundaţia SERA ROMÂNIA i-a acordat ajutor, contribuind la reconfigurarea completă a serviciilor medicale, investind până în prezent 1,5 milioane de euro.

Scopul organizaţiei SERA ROMÂNIA este de a crea, organiza şi dezvolta activităţi în favoarea copiilor aflaţi în dificultate: orfani, copii abandonaţi, copii neglijaţi şi alţi copii în dificultate, dar şi pentru adulţi sau familii vulnerabile. În viziunea noastră copilul are dreptul de a creşte într-o familie sau într-un mediu cât mai apropiat de conceptul de familie, indiferent de vârstă, boală sau handicapul pe care îl are. Acest lucru devine realizabil prin eforturile concrete de dezinstituţionalizare a copiilor, prin reintegrarea lor în familia naturală, prin plasamentul la asistenţi maternali sau în centre de tip familial, adaptate nevoilor lor specifice de îngrijire şi educaţie. Ţelul nostru final este de a găsi fiecărui copil abandonat o familie sau un mediu apropiat de acest concept. Nicio relaţie nu este mai benefică şi mai plină de responsabilitate faţă de copil precum este relaţia părinte-copil.

Fiecare copil trebuie să fie crescut într-o familie, de preferat în familia naturală. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie găsită o familie alternativă sau trebuie ameliorat mediul instituţional de îngrijire, astfel încât să fie cât mai apropiat de cel familial.

Prin intervenţiile şi eforturile constante susţinem autorităţile publice pentru a proteja drepturile copilului şi pentru a-şi dezvolta servicii specifice, capabile să garanteze un mediu corespunzător creşterii şi educării normale a copiilor din comunitatea pe care o reprezintă.

Obiectivele noastre sunt:

• Sprijinirea familiei – mediu privilegiat pentru dezvoltarea unui copil;

• Sprijinirea creşterii şi dezvoltării copilului;

• Sprijinirea copiilor aflaţi în dificultate;

• Prevenirea intrării copiilor în instituţii de îngrijire şi reducerea numărului copiilor instituţionalizaţi;

• Sprijinirea sănătăţii copiilor prin reconsiderarea sistemului de asistenţă medicală oferit;

• Sprijinirea copiilor cu probleme;

• Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru copiii abandonaţi care sunt plasaţi în instituţii de ocrotire;

• Sprijinirea copiilor cu handicap în vederea reintegrării, educării şi trăirii unei vieţi normale;

• Asigurarea asistenţei medicale pentru copiii cu handicap din centrele de plasament sau din familiile nevoiaşe.

SERA ROMÂNIA este co-fondatorul Federaţiei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului (FONPC), iar directorul executiv al SERA ROMÂNIA a avut trei mandate de preşedinte al FONPC, numărul maxim admis pentru această funcţie. 

Informations