Friday, 15 April 2022 00:00

Anunț angajare: OFIȚER DE MONITORIZARE, EVALUARE, RESPONSABILITATE ȘI ÎNVĂȚARE (MEAL)

Obiectivul general al postului/specificatiile postului:

Ofițerul MEAL va lucra direct cu Managerul MEAL pentru transmiterea eficientă și în timp util a rapoartelor exacte de la toate locațiile de teren și va menține un sistem adecvat de completare a datelor și rapoartelor primite de la parteneri și personalul ONG-urilor SERA/CARE.

El/Ea va lucra, de asemenea, îndeaproape cu specialiștii tehnici relevanți și cu managerii de program în proiectarea proiectelor, cercetare, monitorizare, evaluare și raportare.

Postul va implica deplasarea pe terenuri. Ofițerului MEAL i se va atribui un portofoliu specific de granturi și va fi responsabil de coordonarea cu Managerul de Program și specialiștii tehnici în elaborarea propunerilor și raportului lor.

Detalii în anunțul de angajare atașat.

Last modified on Tuesday, 19 April 2022 08:58

Informations